Kabouterpad

De kleutergroepen zijn dinsdag 25 september naar het Leurse bos geweest. Ze hebben daar naar kabouters gezocht en de opdrachten van de kabouters uitgevoerd. De zonnestralen schenen door de bomen heen en de kleuters hebben genoten van dit natuuruitje, georganiseerd door de natuurouders.

Vissen

Op vrijdag 21 september kreeg groep 6b visles van vismeester Bram.
Bram kwam ’s ochtends in de groep en gaf informatie over soorten vissen, hun leefomgeving, het voedsel. Ook bekeken we de spullen om mee te vissen en leerden we hoe we de vis konden onthaken.
Na de lunch gingen we naar het Wijchens Meer. Daar waren de vrijwilligers van de visvereniging en deze hadden voor iedereen al een hengel klaarliggen.

De kinderen mochten op 4 verschillende plekken vissen.
En wat hadden we een geluk. Wat werd er veel gevangen. De grootste vis ving Dewi, een giebel. Maar kijk ook maar eens naar de vis die we vingen.
Ouders, oom, vismeester Bram en alle vrijwilligers heel erg bedankt voor de leerzame visles.
Groep 6b

Ouderavonden 8-9-10 oktober

Binnenkort zijn de eerste ouderavonden over uw kind, We verwachten dat alle ouders komen!
De ouderavonden zijn vroeg in het schooljaar en zijn dan ook niet direct bedoeld om over de prestaties van uw kind te praten maar om eerste ervaringen tussen ouders en leerkrachten uit te wisselen.
U ontvangt de uitnodiging via de Parro-app. Bijna alle ouders hebben zich inmiddels aangemeld bij Parro. U kunt via Parro een tijd reserveren. Ouders met meerdere kinderen krijgen deze uitnodiging één dag eerder dan ouders met één kind. Van gescheiden ouders verwachten we dat ze samen één tijd reserveren of informatie met elkaar delen. Hebt u zich nog niet aangemeld bij Parro doe dit dan alsnog. Hebt u geen mail ontvangen kijk dan even of deze bij ongewenste mails zit.  Zo niet, neem dan even contact op met de administratie.
Ouders die geen tijd reserveren worden door de leerkracht ingepland.

Koeltasje als cadeau van de oudervereniging

Van de nieuwe oudervereniging van het Zuiderpad hebben alle leerlingen een koeltasje als cadeau gekregen.
Heel handig als je iets mee naar school wil nemen dat lekker koel moet blijven.

Een groepje ouders werkte hard om kaartjes aan de koeltasjes te hangen.
Tja… en het was kermis, dus werden er kleine zakjes popcorn in de tasjes gestopt.

In de groepen werden deze tasjes met heerlijke popcorn enthousiast ontvangen.
Deze kermislekkernij mocht eruit om aan te ruiken en om er daarna heerlijk van te smullen!

Namens alle kinderen hartelijk bedankt oudervereniging en veel succes met al jullie activiteiten!

Team Zuiderpad

De hoogste zonnebloem

Eindelijk is het dan zover, de reuze zonnebloemen hebben hun hoogste punt bereikt! We hebben met ladder en meetlint alles opgemeten met de kinderen, met maar liefst 330 cm is de winnaar van dit jaar groep 1-C , wat een hele prestatie is na zo’n warme en droge zomer!

Groep 1-C: Gefeliciteerd met jullie gouden wisselbeker! De zonnebloemzaadjes van deze winnaar gaan we uiteraard gebruiken voor de opvolger van deze reus! En alle kinderen die in 2017-2018 in groep 1c van de boskriek zaten, kunnen de gouden wisselbeker bewonderen in de klas van groep 1c (juf Maria & Toos).

Groe(n)tjes vanuit de moestuin!
Els & Ada & Jan

Supersnel leren typen

Supersnel leren typen?
Volg dan nu de cursus typeles op school: handig en verstandig!
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die snel en blind willen leren typen, kunnen (bij voldoende aanmeldingen) vanaf eind september een cursus typeles op school volgen. De cursus wordt gegeven op de nevenlocatie Huissteden 14-01 van basisschool Het Zuiderpad in Wijchen.

Op een rijtje:
• De typecursus bestaat uit 8 lessen.
• De lessen worden één keer in de twee weken na schooltijd op school gegeven.
• Het is de bedoeling dat de leerlingen elke dag een stukje typen om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Dit kost ongeveer 15 minuten per dag.
• We houden rekening met vakanties.

Na het volgen van deze cursus kunnen de kinderen met tien vingers blind typen. Hiervan hebben ze in de toekomst veel profijt. Zo zijn leerlingen optimaal voorbereid op de middelbare school. De cursus kost 135 euro per cursist. Dit is inclusief de begeleiding van een ervaren cursusleidster, gebruik van het lesmateriaal, de toets en het certificaat.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.typelesopschool.nl

Schrijf uw zoon of dochter ook snel in voor typeles op school!
Informatie en inschrijving via:
nijmegen@typelesopschool.nl
tel. 06 25 202 696
Karin Marée

schrijfdans

Ellie Felten komt een paar keer per week vrijwilligerswerk doen bij de kleutergroepen. Ellie heeft ervaring als klasse assistent en heeft ook bij de eerste stap gewerkt, daarnaast is ze specialist met Schrijdans (programma voor het ontwikkelen van de motoriek bij kinderen)

De Kleuters hebben bij juf Ellie al kunnen genieten! Zomaar heerlijk figuren maken in scheerschuim op tafel!
Wie wil dat nou niet?
Vrij met je handen op het platte tafelvlak bewegen door het schuim. Dat glijdt lekker en vlot naar alle kanten met 2 handen tegelijk.
Een bijzondere ervaring.
Kleuters komen enthousiast terug in de groep en vertellen, dat ze zelf de tafel mogen schoonmaken!
Ze houden de handen onder mijn neus en zeggen erbij hoe lekker het ruikt!
Dit willen ze elke dag wel!

Interne contactpersonen

Dit schooljaar 2018-2019 zijn wij, Ymie Schuurmans en Anja Duffhues, de interne contactpersonen van Het Zuiderpad. In de schoolgids vindt u informatie hierover bij het onderdeel ‘klachtenregeling’.

Wij zijn als interne contactpersonen beschikbaar voor u als ouder, voor de kinderen en de medewerkers van Het Zuiderpad. Soms zijn er dingen die je wilt delen. We hopen dat deze zorgen met de leerkracht gedeeld kunnen worden. Is dit niet het geval, dan kunt u bij de intern contactpersoon terecht.

Ook voor de kinderen geldt dit. In de klas wordt besproken wat kinderen kunnen doen als er iets aan de hand is waarbij zij hulp nodig hebben. In elke groep staat “de luisterbus”, om zaken die zij graag zouden willen (maar niet durven) bespreken, aan hun eigen juf of meester kenbaar te maken.

Ook hangt er in de gemeenschappelijke ruimte (Oudelaan) en in het halletje bij groep 8 (Huissteden) een algemene luisterbus voor alle kinderen en ouders van de school. Daar kunnen alleen wij bij. Hier kunnen kinderen en ook ouders een briefje met naam (en groep/telefoonnummer) in doen, als zij behoefte hebben aan een gesprek met ons. Eén van ons neemt dan contact op voor een gesprek.
Groetjes, Ymie en Anja (leerkrachten)

Privacy

Door de nieuwe wet op privacy verandert er een en ander voor school. Zoals op de ouderavond al verteld is krijgt u binnenkort een uitnodiging om u aan te melden bij de communicatie-app.
Dit middel willen we gaan gebruik om met ouder te communiceren. Het is een onderdeel van het schooladministratie systeem ’ParnasSys’.
Dit is een veilige omgeving omdat het alleen toegankelijk is voor ouders die in het systeem met hun e-mailadres verwerkt staan.
Momenteel is Carin van de administratie alle mutaties aan het verwerken die u op de ouderavond hebt doorgegeven. Het is belangrijk dat we van alle ouders een e-mailadres hebben zodat we ook iedereen kunnen bereiken. Zo gauw alle mutaties verwerkt zijn ontvangt u de uitnodiging.

Via deze app willen we u ook toestemming laten verlenen tot het plaatsen van foto’s en het delen van NAW gegevens binnen de groep. Omdat die toestemming nu nog niet geregeld is zijn er tot nu toe geen herkenbare foto’s op de website of in nieuwsbrieven geplaatst.

Ontwikkelingen ‘Hart van Zuid”

Hart van Zuid is een gezamenlijk project van inwoners, Stichting Kans & Kleur, Wijkverenigingscentrum Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging en winkelcentrum Zuiderpoort, Hazenberg Vastgoed, Woningcorporatie Talis, kinderopvang De Eerste Stap, ZZG Zorggroep, MeerVoormekaar en de gemeente Wijchen.

Persbericht:

Wethouder Gerrits: “Grote respons geeft ons al veel inzicht” Vragenlijst Hart van Zuid door 799 bewoners ingevuld’.

Wat is er nodig om van Wijchen-Zuid de komende dertig jaar een aantrekkelijke leefomgeving te maken? Die vraag stond afgelopen maanden centraal bij een grote bewonersenquête onder 7000 inwoners van Wijchen-Zuid. Van de 3300 vragenlijsten werden er maar liefst 799 ingevuld. Dit komt neer op een hoge respons van 23%.

“De grote respons geeft ons al veel inzicht”, stelt wethouder Geert Gerrits. “Op dit moment zetten de onderzoekers de laatste puntjes op de i. Het definitieve onderzoeksrapport kunnen we in oktober verwachten. Dan brengen we ook de gemeenteraad op de hoogte. Wat nu al duidelijk is, is dat inwoners van Wijchen-Zuid positief zijn over het wonen in deze buurten. Op een aantal punten zijn zij natuurlijk ook kritisch,” aldus de wethouder.

Leefstijl
De onderzoekers maken bij hun analyses ook gebruik van het zogeheten DISC-leefstijlenmodel. In dit model wordt naar de buurten gekeken vanuit leefstijlen en voorkeuren van inwoners. Het geeft inzicht in hun wensen, motieven, behoeftes en interesses. “De uitkomsten over die leefstijlen zijn heel waardevol en vormen een solide basis voor het maken van verdere plannen,” aldus wethouder Gerrits.

Voortgang
De komende periode gaan alle betrokken partijen bij Hart van Zuid aan de slag met de onderzoeksresultaten en de opbrengst van de eerder uitgevoerde verkenning. Dit moet begin volgend jaar leiden tot een gebiedsvisie voor een aantrekkelijker voorzieningengebied rond het winkelcentrum.
Verder komt er – eveneens in samenwerking met de bewoners – een routekaart met concrete acties en stappen naar toekomstbestendige buurten. Bewoners blijven dus ook de komende periode nadrukkelijk betrokken bij het project.