Ontwikkelingen ‘Hart van Zuid”

Hart van Zuid is een gezamenlijk project van inwoners, Stichting Kans & Kleur, Wijkverenigingscentrum Wijchen Zuid, Ondernemersvereniging en winkelcentrum Zuiderpoort, Hazenberg Vastgoed, Woningcorporatie Talis, kinderopvang De Eerste Stap, ZZG Zorggroep, MeerVoormekaar en de gemeente Wijchen.

Persbericht:

Wethouder Gerrits: “Grote respons geeft ons al veel inzicht” Vragenlijst Hart van Zuid door 799 bewoners ingevuld’.

Wat is er nodig om van Wijchen-Zuid de komende dertig jaar een aantrekkelijke leefomgeving te maken? Die vraag stond afgelopen maanden centraal bij een grote bewonersenquête onder 7000 inwoners van Wijchen-Zuid. Van de 3300 vragenlijsten werden er maar liefst 799 ingevuld. Dit komt neer op een hoge respons van 23%.

“De grote respons geeft ons al veel inzicht”, stelt wethouder Geert Gerrits. “Op dit moment zetten de onderzoekers de laatste puntjes op de i. Het definitieve onderzoeksrapport kunnen we in oktober verwachten. Dan brengen we ook de gemeenteraad op de hoogte. Wat nu al duidelijk is, is dat inwoners van Wijchen-Zuid positief zijn over het wonen in deze buurten. Op een aantal punten zijn zij natuurlijk ook kritisch,” aldus de wethouder.

Leefstijl
De onderzoekers maken bij hun analyses ook gebruik van het zogeheten DISC-leefstijlenmodel. In dit model wordt naar de buurten gekeken vanuit leefstijlen en voorkeuren van inwoners. Het geeft inzicht in hun wensen, motieven, behoeftes en interesses. “De uitkomsten over die leefstijlen zijn heel waardevol en vormen een solide basis voor het maken van verdere plannen,” aldus wethouder Gerrits.

Voortgang
De komende periode gaan alle betrokken partijen bij Hart van Zuid aan de slag met de onderzoeksresultaten en de opbrengst van de eerder uitgevoerde verkenning. Dit moet begin volgend jaar leiden tot een gebiedsvisie voor een aantrekkelijker voorzieningengebied rond het winkelcentrum.
Verder komt er – eveneens in samenwerking met de bewoners – een routekaart met concrete acties en stappen naar toekomstbestendige buurten. Bewoners blijven dus ook de komende periode nadrukkelijk betrokken bij het project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *