Contactgegevens en belangrijke adressen

School

Samenwerkingsschool Het Zuiderpad
Oudelaan 21-02,   6605 SG Wijchen
postbus 181  6600 AD Wijchen
024 – 6452829
www.zuiderpad.nl
zuiderpad@Kansenkleur.nl
NL44 ABNA 045 789 522 t.n.v. Samenwerkingsschool Het Zuiderpad

nevenlocatie
Huissteden 1401,         6605 HK Wijchen
024 – 6452829

Management
zuiderpad-mt@kansenkleur.nl

Directeur:           Ton van de Broek
zuiderpad.directie@kansenkleur.nl

Teamleider:       Pim Nova
pim.nova@kansenkleur.nl

Leerlingenzorg / Intern begeleider
Wendy Heijmans
zuiderpad-IB@kansenkleur.nl

interne contactpersoon (Voor kinderen, ouders en team)
Ymie Schuurmans en Anja Duffhues
zuiderpad.IC@kansenkleur.nl

Administratie
Carin Stevens
zuiderpad.administratie@kansenkleur.nl

Medezeggenschapsraad
Voorzitter       Marion Tromp
Secretaris       Saphira Samusamu
zuiderpad.mr@kansenkleur.nl

Oudervereniging
Voorzitter                     Lidewij Thijssen
Penningmeester       Pascal van den Hoogen
Secretaris                     Bianca van der Heijden-Weerden
zuiderpad.or@kansenkleur.nl
NL04 RABO 0144665395 t.n.v. Oudervereniging Het Zuiderpad

Bevoegd gezag
Samenwerkingsstichting Kans en Kleur
Stationsplein 1   6602 BN    Wijchen
postbus 5  6600 AA Wijchen
024-6487890
www.kansenkleur.nl
office@kansenkleur.nl

Voorzitter CvB
Ingrid Nelissen
Ingrid.Nelissen@kansenkleur.nl

Onderwijszorgcentrum
Homberg 2994     6601 XR    Wijchen
024-6454241

Directeur platform
René Smits
directie@ozc-kansenkleur.nl

Coördinator
Eline Polman
coordinatie@ozc-kansenkleur.nl

Vertrouwens- en klachtenpersoon
Wilm Janssen
06 17421434
wilmjanssen@outlook.com

mevr T Palmen
06 29233401

Vertrouwensinspecteurs
0900-1113111

Externe geschillencommissie
Bureau van de geschillen-, bezwaren en klachtencommissies voor het Katholiek Onderwijs,
Postbus 82324    2508 EH Den Haag.
Op de site www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl vindt u de klachtenprocedure.

Buitenschoolse opvang
de eerste stap
Laantje 11    6602 AA     Wijchen
www.deeerstestap.nl
info@deeerstestap.nl

Schoolmaatschappelijk werk
Sociaal wijkteam Wijchen
Campuslaan 6      6602 HX       Wijchen
024-6425759
info@sociaalwijkteamwijchen.nl

Schoolgezondheidsteam
Schoolarts                             Anja Meijs
024 –6412357
Jeugdverpleegkundige   Conny van Grinsven
06 11581748
Schoollogopediste            Josefine van Heijst

inspectie basisonderwijs
Postbus 2730    3500 GS               Utrecht
088-6696060