Groepscontactouder

Groepscontactouder

Elke groep heeft een groepscontactouder.  Via het activiteitenformulier kan men zich hiervoor opgeven. Dit wordt door de groepsleerkracht gecoördineerd,
Groepscontactouders staan los van de oudervereniging. Het kan wel zijn dat het bestuur van de oudervereniging de hulp inroept van groepscontactouders.
De taken van de groepscontactouders staan direct in verband met de activiteiten in de groep. Een aantal van die taken is:
– Het benaderen van ouders wanneer er hulp nodig is.
– Het mede organiseren van activiteiten in de groep.