Hoe worden ouders geinformeerd?

We houden ouders zo goed mogelijk op de hoogte van de gang van zaken op school. Dat doen we op de volgende manieren

  • Informatieavonden
  • Deze website van het Zuiderpad
  • De schoolgids op de website van Het Zuiderpad (Op aanvraag kunnen ouders een gedrukte versie krijgen).
  • Het Zuiderblad, een nieuwsblaadje met inhoudelijke en organisatorische berichtgeving, dat u digitaal toegestuurd wordt.
  • Parro, een digitale applicatie waarmee ouders, groepsleerkrachten en directie met elkaar kunnen communiceren via digitale berichten.
  • Via Parro geeft de leerkracht een berichten over het reilen en zeilen van de groep.
  • Via Oudergesprekken.