Locatie indeling

Lokaalindeling op hoofdlocatie Oudelaan, groep 1 t/m 5
Groep 1-2A: lok. 17          Groep 1-2B: lok. 14            Groep 1-2C: lok. 11
Groep 3A:     lok. 1             Groep 3B:     lok. 2
Groep 4A:     lok. 5            Groep 4B:     lok. 4              Groep 4C:    lok. 6
Groep 5A:     lok. 7            Groep 5B      lok. 12

Lokaalindeling op nevenlocatie Huissteden, groep 6 t/m 8
Groep 6A:     lok. 46               Groep 6B:      lok. 45
Extra lokaal voor 6A en 6B:      lok. 86

Groep 7A:    lok. 44                Groep 7B:      lok. 43
Extra lokaal voor 7A en 7B:      lok. 40

Groep 8A:    lok. 71                 Groep 8B:     lok. 73
Extra lokaal voor 8A en 8B:       lok.72  en 74