Vakanties en vrije dagen

Schooljaar 2018-2019

De wet schrijft voor dat een kind in de basisschoolperiode in totaal minimaal 7520 uur onderwijs volgt.

Op het Zuiderpad gaan de kinderen van groep 1/2 910 uren per jaar naar school, in groep 3 t/n 8 zijn dat 950 uur.
Op grond van deze getallen richten we het rooster, vakanties en studiedagen in. Wanneer de zomervakantie precies valt, bepaalt de overheid en voor de overige vakanties worden per regio afspraken gemaakt. (Voor ons is dat de regio Nijmegen.)

Het vakantierooster voor 2018-2019 is als volgt:

  • Herfstvakantie: 15 oktober t/m 19 oktober 2018
  • Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
  • Voorjaarsvakantie: 4 maart t/m 8 maart 2019
  • Meivakantie: 22 april t/m 3 mei 2019
  • Hemelvaartsvakantie’: 30 mei t/m 31 mei 2019
  • Tweede Pinksterdag: 10 juni 2019
  • Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2019
extra vrije dagen
  • Vrije dag voor groep 1 t/m 8:  28 aug, 17 sept, 24 okt, 7 nov, 14 jan, 19 mrt, 16 mei, 5 juli
  • Vrije dag voor groep 1-2: 24 aug, 14 sept, 12 okt, 16 nov, 21 dec, 8 febr, 5 april, 21 juni

Dit is een overzicht van alle vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2018-2019. Als u hier klikt kunt u het in een jaaroverzicht zien.

Het vakantierooster voor 2019-2020 is als volgt:

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 18 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2018 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
2e paasdag 13 april
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaartsvakantie’: 21 mei t/m 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag: 1 juni 2020
Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus 2020