Jaarvergadering oudervereniging 18 september

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag nodigen we u uit voor de jaarvergadering van de Oudervereniging op dinsdag 18 september 2018 in locatie Oudelaan.
Het doel van de avond is om u te informeren over de manier waarop de vrijwillige ouderbijdrage van €32,50 is opgebouwd.
U kunt dan ook vragen stellen aan het dagelijks bestuur en de bestuursleden van de oudervereniging.

Onderstaand vindt u het programma van de avond:

20.00 – 20.15: inloop met koffie en thee
20.15 – 20.45: presentatie verzorgd door de penningmeester
20.45 – 21.15: mogelijkheid tot vragen stellen
21.30: afsluiting

U hoeft zich niet aan te melden voor de avond.

Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Het Zuiderpad

Supersnel leren typen

Supersnel leren typen?
Volg dan nu de cursus typeles op school: handig en verstandig!

Leerlingen van groep 6, 7 en 8 die snel en blind willen leren typen, kunnen (bij voldoende aanmeldingen) vanaf eind september een cursus typeles op school volgen. De cursus wordt gegeven op de nevenlocatie Huissteden 14-01 van basisschool Het Zuiderpad in Wijchen.

Op een rijtje:
• De typecursus bestaat uit 8 lessen.
• De lessen worden één keer in de twee weken na schooltijd op school gegeven.
• Het is de bedoeling dat de leerlingen elke dag een stukje typen om de vaardigheid onder de knie te krijgen. Dit kost ongeveer 15 minuten per dag.
• We houden rekening met vakanties.

Na het volgen van deze cursus kunnen de kinderen met tien vingers blind typen. Hiervan hebben ze in de toekomst veel profijt. Zo zijn leerlingen optimaal voorbereid op de middelbare school. De cursus kost 135 euro per cursist. Dit is inclusief de begeleiding van een ervaren cursusleidster, gebruik van het lesmateriaal, de toets en het certificaat.
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.typelesopschool.nl

Schrijf uw zoon of dochter ook snel in voor typeles op school!

Informatie en inschrijving via:
nijmegen@typelesopschool.nl
tel. 06 25 202 696
Karin Marée

Fietspad en veiligheid

In een eerder berichtje is al aangegeven hoe de gemeente gereageerd heeft op het verzoek van meer veiligheid op het fietspad.

We kunnen natuurlijk ook zelf iets doen.

 • Het fietspad is te smal om met vieren naast elkaar te fietsen. Als twee personen naast elkaar, twee andere personen ontmoeten dan is het verstandig om achter elkaar te gaan fietsen. Als het druk is, is het sowieso verstandig om achter elkaar te fietsen.
 • Voetgangers kunnen overal gebruik maken van het voetpad. Ook het stukje voetpad dat 30 meter naast het fietspad ligt. (Veel voetgangers gaan dan op het fietspad lopen) Speciaal ouders met een wandelwagen verzoeken wij met klem om overal het voetpad te gebruiken.

Wist u dat vanuit de kleuters…

Wist u dat…

 • voor het succesvol starten en vervolgen van het basisonderwijs het belangrijk is als u thuis aan de zelfredzaamheid én zelfstandigheid van uw kind werkt.
 • wij graag op tijd (8.25 uur) en rustig willen beginnen met de onderwijsactiviteiten.
 • u daarom van uw kind afscheid moet nemen bij de klassendeur en uw kind alleen de klas binnenkomt.
 • wij de kinderen een hand geven bij binnenkomst, de kinderen ‘n boekje pakken en ermee plaatsnemen in de kring.
 • kinderen die naar BSO moeten, zelf hun naamkaartje op mogen hangen bij betreffende dag.
 • als de school uit is (13.55 uur) de kinderen bij de juf moeten wachten als ze hun ouders niet zien op schoolplein.
 • u misschien met uw kind een plekje kunt afspreken waar u staat te wachten.
 • er op het schoolplein alleen gelopen mag worden, dus fietsen en honden zijn niet toegestaan.
 • de kleuters vaak erg veel voor de eet en drinkpauze bij zich hebben. En dat wat teveel is weer mee terug naar huis gegeven wordt.
 • wij graag zien dat er van eetbakjes en drinkbekers gebruikt gemaakt wordt (voorzien van naam), zodat het afval op school beperkt blijft.

Fietspad veiliger

Het Zuiderpad heeft bij de gemeente aangekaart dat het fietspad momenteel gevaarlijk is en veiliger zou kunnen zijn. We hebben om 3 acties gevraagd.

 1. Snoeien waar het groen over het fietspad hangt.
 2. Voetpad aanleggen waar er dat niet direct aanwezig  is naast het fietspad.
 3. Een markering in het midden aanbrengen.

Inmiddels heeft de gemeente als volgt gereageerd:

 • Het snoeien wordt aangepakt waar nodig.
 • Waar geen direct voetpad naast het fietspad ligt moeten gebruikers ongeveer 30 meter meer lopen om toch van een voetpad gebruik te kunnen maken.
 • Het fietspad is te smal om een middenstreep aan te brengen. Fietsers zouden dan achter elkaar moeten fietsen.
 • De drukte heeft enige weken gewenning nodig.

 

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers

Aanvang cursus: woensdag 19 september van 19:00 uur tot 21.00 uur.
Zes bijeenkomsten, niet in de vakantie. Geen kosten.

Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl

Onder het motto ‘opvoeders praten met opvoeders’ organiseert Meer Voormekaar al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers.

Thema’s die aan bod komen zijn:

 • Waarom is een puber anders;
 • conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen;
 • hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
 • hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
 • de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
 • alcohol, drugs: wat moet je er mee;
 • puber op vrijersvoeten;
 • wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken.
 • Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.

In het voorjaar van 2019 start de volgende cursus. Daarvoor aanmelden kan ook vanaf nu.

Alles in 1 Thema Mensen

Het allereerste thema van dit schooljaar is het Thema ‘Mensen’
afgelopen vrijdag hebben we dit thema met alle kinderen geopend.

De afsluiting voor groep 1 t/m 5 is donderdag 11 oktober met een inloop voor ouders.
De afsluiting voor groep 6 t/m 8 is vrijdag 12 oktober met een inloop voor ouders.

Opening Zuiderpad

Gisteren is het Zuiderpad officieel geopend.
Alle kinderen van voormalig Boskriek en voormalig Palet vormden vanuit beide locaties een lang lint. Onze burgemeester eregasten burgemeester Hans Verheijen en de voorzitter van het bestuur Hennie Biemond zorgden knoopten tenslotte de linten aan elkaar en de Boskriek en ’t Palet waren aan elkaar verbonden.

Toen kon op beide scholen de vlag in top. Een vlag met een nieuw logo, speciaal  logo, ontwikkeld door de zeer creatieve mensen van Yoast.

Een zeer geslaagde opening en een mooie start voor Het Zuiderpad.

Ziekmelding

Ziekmeldingen  moeten ouders aan de schooladministratie doorgeven.
Dit kan voor beide locatie tussen 08.00 uur en 08.30 uur op één centraal telefoonnummer 024-6452829.
De leerkrachten worden dan op de hoogte gebracht.
Blijft een kind afwezig zonder melding, dan wordt contact opgenomen met de ouders.